Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.12.2015

Dodatok č.1k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2015/70

-

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR

Obec Ihľany

18.12.2015

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Obce Ihľany č.50/2006

2015/69

1 590,72 EUR -

W-Control

Obec Ihľany

18.12.2015

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Obce Ihľany č.49/2006

2015/68

2 954,63 EUR -

W-Control

Obec Ihľany

17.12.2015

Dohoda č.27/2015/§54 - ŠnZ o poskytnutí FP

2015/67

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

16.12.2015

Dodatok k Zmluve o nájme prezentačného priestoru číslo 12/2015

2015/66

7,62 EUR

GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa

Obec Ihľany

11.12.2015

Dodatok k Zmluve o nájme prezentačného priestoru číslo 11/2015

2015/65

7,39 EUR -

Gas Familia

Obec Ihľany

09.12.2015

Poistná zmluva

2015/64

-

UNIQA poisťovňa

Obec Ihľany

03.12.2015

Zmluva o poskytnutí služby

2015/63

338 227,32 EUR -

SLOVAGRO s.r.o.

Obec Ihľany

26.11.2015

Dohoda o odmene advokáta za právne zastúpenie vo veci dovolacieho konania proti rozsudku KS Prešov sp.zn.1Cob 58/2012

2015/62

-

JUDr. Dušan Macko

Obec Ihľany

26.11.2015

Dohoda č.23/2015/§54 - ŠnZ o poskytnutí FP

2015/61

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

19.11.2015

Zmluva o bežnom účte

2015/60

-

VÚB banka

Obec Ihľany

16.11.2015

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

2015/59

-

JUDr. Juraj Lukáč, Námestie sv. Egídia 11/6, 058 01 Poprad

Obec Ihľany

16.11.2015

Dohoda o ukončení Zmluvy o právnej pomoci

2015/58

-

JUDr. Dušan Macko

Obec Ihľany

11.11.2015

Dodatok k Zmluve o nájme prezentačného priestoru číslo 9/2015

2015/57

7,52 EUR -

Gas Familia

Obec Ihľany

11.11.2015

Dodatok k Zmluve o nájme prezentačného priestoru číslo 9/2015

2015/56

7,22 EUR -

Gas Familia

Obec Ihľany

20.10.2015

Zmluva o poskytovaní služieb

2015/55

-

Ing. Patrik Rovný, PhD.

Obec Ihľany

14.10.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2015/54

-

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Ihľany

07.10.2015

Dodatok č.1 k dohode číslo 2/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti

2015/53

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

05.10.2015

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti

2015/52

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

30.09.2015

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti

2015/51

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

29.09.2015

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti

2015/50

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

14.09.2015

Dohoda o vykonaní praktického vyučovania žiakov školy

2015/49

-

SOŠ sv, Klementa Hofbauera

Obec Ihľany

07.09.2015

zmluva o odbere a dodávkach mäsa a mäsových výrobkov

2015/48

-

Mäsovýroba Dončák

Obec Ihľany

12.08.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

2015/47

-

Dobrovoľný hasičský zbor Ihľany

Obec Ihľany

02.08.2015

Dodatok č. 3/2015, ktorý doplnuje dodatok č. 2/2012 k zmluve o prenájme pozemkov č. 321-03-OZKK/2010

2015/46

-

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok, Generála Štefánika 26, 06503 Podolínec

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: