Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.09.2015

zmluva o odbere a dodávkach mäsa a mäsových výrobkov

2015/48

-

Mäsovýroba Dončák

Obec Ihľany

12.08.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

2015/47

-

Dobrovoľný hasičský zbor Ihľany

Obec Ihľany

02.08.2015

Dodatok č. 3/2015, ktorý doplnuje dodatok č. 2/2012 k zmluve o prenájme pozemkov č. 321-03-OZKK/2010

2015/46

-

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok, Generála Štefánika 26, 06503 Podolínec

Obec Ihľany

21.07.2015

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 253166

2015/45

-

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

Obec Ihľany

13.07.2015

Mandátna zmluva

2015/44

-

PS Agentúra s.r.o

Obec Ihľany

13.07.2015

Dohoda číslo 15840-2/2015-PP o poskytovaní údajov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

2015/43

-

Sociálna poisťovňa

Obec Ihľany

13.07.2015

Kúpna zmluva

2015/42

-

ITALZVER,s.r.o,

Obec Ihľany

13.07.2015

Dodatok k zmluve o nájme prezentačného priestoru č. 1

2015/41

7,56 EUR -

GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa

Obec Ihľany

13.07.2015

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

2015/40

-

František Hvizda -HM-COMP

Obec Ihľany

12.07.2015

Rámcová kúpna zmluva

2015/39

-

GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa

Obec Ihľany

26.06.2015

Nájomná zmluva č.NZ 2015/071

2015/38

73,80 EUR -

XEROX LIMITED

Obec Ihľany

26.06.2015

Dodatok k nájomnej zmluveč. Bududúca kúpna zmluva2015/071

2015/37

-

XEROX LIMITED

Obec Ihľany

26.06.2015

Zmluva o údržbe a servise

2015/36

-

DD21 s.r.o.

Obec Ihľany

25.06.2015

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

2015/35

-

INDOM, s.r.o.

Obec Ihľany

25.06.2015

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

2015/34

-

MVM Group, s.r.o.

Obec Ihľany

25.06.2015

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

2015/33

-

MA company,s.r.o. Kurov

Obec Ihľany

24.06.2015

Dohoda o zabezpečení povinnej práce vo výkone trestu

2015/32

-

Okresný súd Kežmarok

Obec Ihľany

24.06.2015

Dohoda o zabezpečení povinnej práce vo výkone trestu

2015/31

-

Okresný súd Kežmarok

Obec Ihľany

18.06.2015

Zmluva o dielo

2015/30

-

František Hvizda -HM-COMP

Obec Ihľany

18.06.2015

Mandátna zmluva č. 3/2015

2015/29

-

Ing. Karol Petz

Obec Ihľany

18.06.2015

Zmluva o dielo

2015/28

-

MVM Group, s.r.o.

Obec Ihľany

18.06.2015

Zmluva o dielo

2015/27

-

MA company,s.r.o. Kurov

Obec Ihľany

18.06.2015

Zmluva o dielo

2015/26

-

MA company,s.r.o. Kurov

Obec Ihľany

16.06.2015

Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky

2015/25

-

GMT projekt,s.r.o.

Obec Ihľany

15.06.2015

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti

2015/24

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: