Navigácia

Obsah

vvv

Názov príjemcu: Obec Ihľany

Názov projektu: ČOV Ihľany II. etapa – rozšírenie strojnotechnologickej  

                               časti.

Výška poskytnutej dotácie: 216 055,00 EUR  

Rok poskytnutia dotácie: 2022

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu

 

plagát (106.59 kB)