Navigácia

Obsah

Späť

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE IHĽANY, NA KTORÝ SA VZŤAHUJE PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Vyvesené: 3. 7. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť