Navigácia

Obsah

Späť

Šatala Ondrej_ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE IHĽANY, NA KTORÝ SA VZŤAHUJE PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Vyvesené: 9. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť