Obsah

DENNÝ PORIADOK V MŠ IHĽANY

ČAS

ČINNOSTI

 

7:00 - 8:30

Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, vzdelávacia aktivita. Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít.

8:30 – 9:30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - DESIATA - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie

9:30 – 10:15

VZDELÁVACIE AKTIVITY

 

10:15– 11:30

Pobyt vonku -  vychádzky, pohybové aktivity, Vzdelávacie aktivity

 

11:30– 12:30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - OBED - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie .

 

12:30– 14:30

ODPOČINOK

 

14:30– 15:00

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – OLOVRANT - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie .

 

15:00– 16:00

Hry a činnosti podľa výberu detí, rozchádzanie sa domov.