Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 71
TÝŽDEŇ: 2108
CELKOM: 595688

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2005

VZN zo dňa 15.11.2005 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Ihľany. Účinnosť: 15.11.2005 Stiahnuté: 71x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2007

VZN č. 1/2007 o prenajme budovy kultúrneho domu Stiahnuté: 231x

VZN č. 2/2007_o_prenájme_miestností Stiahnuté: 282x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2010

VZN č. 1/2010 obce Ihľany o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach, Účinnosť:18.08.2010 Stiahnuté: 83x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2012

VZN č. 3/2012 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 254x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2015

VZN č. 2/2015 o vylepovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami Stiahnuté: 45x

VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 212x

VZN č. 4/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 178x

VZN obce Ihľany č. 1/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ Stiahnuté: 225x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ihľany Stiahnuté: 201x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2018

VZN 1/2018 - miesto a čas zápisu na PŠD Stiahnuté: 78x

VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácii podľa §7 ods. 4 Stiahnuté: 145x

VZN č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 156x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 46x

VZN č. 2/2019, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene Stiahnuté: 41x

Stránka

  • 1