Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 249
TÝŽDEŇ: 1135
CELKOM: 315081

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Kontakty

 

Obec Ihľany
Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Počet obyvateľov: 1522 (k 30.09.2017)
Starosta: Ján Turek
Telefón: 052/4589622
E-mail: ocuihlany@gmail.com
Adresa: Ihľany 94, 059 94 Holumnica

 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA TELEFÓN EMAIL PRACOVISKO
OBECNÝ ÚRAD
JÁN TUREK starosta obce

052/4589622

0905400212

ocuihlany@gmail.com OcÚ
Ing. Pavol Šatala hlavný kontrolór     052/4589622 ocuihlany@gmail.com OcÚ
Katarína Tomečková referát daní, poplatkov a pokladňa 052/4589622 katarina.tomeckova@ihlany.sk OcÚ
Anna Máčaková referát personalistiky, miezd a sociálnych záležitostí 052/4589622 anka.macakova@ihlany.sk OcÚ
Ľubomíra Šmáliková referát financovania a účtovníctva 052/4589622 smalikovaluba@gmail.com OcÚ
Ing. Mgr.  Katarína Guzanová referát rozpočtovníctva, majetku, školstva, verejného obstarávania, webmaster 052/4589622 guzanova.k@gmail.com OcÚ

 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA TELEFÓN EMAIL PRACOVISKO
PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Mgr. Ondrej Jankura lesný odborný hospodár 0915938695 odojankura@centrum.sk OcÚ
Elena Palčová referát podnikateľskej činnosti, kanalizácia, ČOV, vodovod 052/4589622 palcovaelena@gmail.com OcÚ
Ján Šterbák údržbár 0917182787   OcÚ

 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA TELEFÓN EMAIL PRACOVISKO
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Ihľany č. 127, 059 94
PaedDr. Irina Miturová riaditeľka školy 052/4589636 i.miturova127@gmail.com
Jana Boďová ekonómka školy 052/4589636  

 

Meno a priezvisko FUNKCIA TELEFÓN Email PRACOVISKO
MATERSKÁ ŠKOLA, Ihľany č. 51, 059 94
Mgr. Iveta Pompová riaditeľka MŠ

0911837045

052/4589639

materskaskolaihlany@post.sk
Mgr. Monika Tomečková pedagogický zamestnanec 052/4589639 materskaskolaihlany@post.sk

 

MENO A PRIEZVISKO/k.ú. FUNKCIA TELEFÓN EMAIL

PRACOVISKO

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
k.ú. Majerka:        
Mgr. Katarína Tureková terénny sociálny pracovník 0911610651 tsp.ihlany@gmail.com OcÚ

Adela Mišalková

terénny pracovník - - OcÚ
k.ú. Stotince:        
Mgr. Jana Celbová terénny sociálny pracovník 0911610651 tsp.ihlany@gmail.com OcÚ
Mária Tureková terénny pracovník - - OcÚ
Veronika Mišalková terénny pracovník - - OcÚ